Socis fundadors

SOCIS FUNDADORS

Qui som

Video corporatiu Districlima

Districlima va ser constituïda l'any 2002 per dur a terme, per primera vegada a Espanya, una xarxa urbana de distribució de calor i fred per a la seva utilització en calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.

Inicialment el projecte se situa en una zona de Barcelona remodelada urbanísticament per acollir el Fòrum de les Cultures de 2004 (Front Litoral del Besòs). El projecte engloba el disseny, la construcció i l'explotació posterior, a través d'una concessió a 25 anys, de la central de producció del Fòrum i la xarxa de distribució d'energies.

L'any 2005, i després de l'adjudicació d'un concurs públic, s'inicia una segona etapa amb l'extensió de la xarxa al districte tecnològic del 22@. Amb una concessió a 27 anys, la xarxa va estenent el seu traçat en funció del desenvolupament urbanístic de la zona i de les necessitats de connexió de nous usuaris.